DUYURULAR

lotta-feministanin-arsivlerinin-acilmasi-icin-kampanyaİtalyan otonomist feministlerinden Mariarosa Dalla Costa’nın, başta İtalya’da 70’lerdeki kadın hareketinin önemli...
no-tav-hareketi-yine-saldiri-altinda Kimden: Silvia Federici silvia.federici@hofstra.edu   Lütfen bu bildiriyi imzalayın, olabildiğince...
her-seyi-istiyoruz Vicdanı ve utancı olmayan onursuz insanlar!.. Dini imanı para olmuş patronlar ve köleler! El pençe divan...
otonom-27-sayi-merhaba  Merhaba,Dünyanın bütün dilerini bilseydik… Balıkların, denizlerin; kuşların, gökyüzünün, bulutların;ağaçların,...
Kategori: Emek ve Değer Teori
Gösterim: 3422
Yazdır

“Bu arada bizim için, şu aşamada kesin çizgileriyle henüz tanımlayamayacağımız ek bir perspektif açılıyor: Sermayenin,özel sermayenin ve onun özel üretim sürecinin koşullarıyla olan ilişkisinden farklı olarak– toplumsal üretimin kolektif, genel koşullarıyla özgül ilişkisi.”[1]

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Felsefe
Gösterim: 5441
Yazdır

Özellikle bütün bir yirminci yüzyılı kapsayan Marksist birikim içinde, türlü Marksizm’leri ve Marx yorumlarını özgürleştiren temel sorunlardan birinin, özne ve yapı diyalektiğinin tanımlanması sorunu olduğu söylenebilir. Öyle ki sınıflar mücadelesinin soykütüğüne bakıldığında, kendi pratiğinde bu soruna çarpmamış bir Marksizm’den

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Gösterim: 3377
Yazdır

Sermayenin dilindeki işsizlik ve istihdam, Marksist literatürde emeğin ücretli emek ilişkisine sokulması ve sınıflaştırılması anlamına gelir. İşsizlik ve istihdam oranları ise emeğin kapitalist üretim ilişkilerine içerilme düzeyi ile ilgilidir. Yeni iş olanaklarının yaratılması; sermayenin genişleyerek yeniden üretimi ve işbölümünün

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 2820
Yazdır

Egemen güçler arasında verilen iktidar kavgalarının biçimi ile yöneten ve yönetilenler arasında verilen sınıf savaşımının biçimi arasındaki fark, ezilenler açısından onur vericidir. Mülk sahibi egemen sınıfların kendi aralarında verdikleri güç savaşını sürdürme biçimleri komplo, mülksüzlerin mülk sahiplerine karşı verdiği mücadele

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Felsefe
Gösterim: 3143
Yazdır

Kapital’in 140. yıldönümü üzerine yapılan etkinliğe izleyici olarak katıldık. Etkinlik bittiğinde, yüzümüzde tüketilmemiş bir keyif vardı; gönlümüz arkada kaldı. Keşke hiç bitmeseydi. Olsun! Hayata içkin Marx yaşıyor; her gün cebelleşip duruyoruz zaten… Yüzümüze bu keyfi konduran, bu etkinliği düzenleyen emeklere teşekkürler,

Devamını oku...
 
Kategori: Fizik
Gösterim: 3674
Yazdır

Doğanın bir parçası olduğundan beri insanlar ve doğa arasında, kabaca Newton’ un diliyle açıklayacak olursak, bir ilişki var: Etki-tepki. Biz insanlar, bu ilişkiden çok fazla bilgi edindik, ediniyoruz ve edineceğiz. Öğrendiklerimizle beraber halen hayatımızda birçok şeyi değiştirmekteyiz.
Her anı bir olay, her olayı da bir bilgi olarak tanımlarsak,

Devamını oku...
 
Kategori: Çeviri
Gösterim: 3706
Yazdır

Giriş
Antonio Negri’nin militan örgütlenme anlayışı, sermaye eleştirisi ve komünist siyasetin gelişmesine bağlılık içinde geçen neredeyse yarım yüzyıl boyunca birtakım değişimlere uğrar. Bu değişimlerine karşın, düşüncesi, her türlü türdeşlik, nesnelcilik ve determinizm

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Felsefe
Gösterim: 2752
Yazdır

“Biz de kapitalist gelişmeyi birincil ve işçileri ikincil konuma koyan bir kavramla çalıştık. Bu bir hatadır. Şimdi sorunu ters çevirmeliyiz... ve tekrar baştan başlamalıyız: Başlangıç işçi sınıfının sınıf mücadelesidir.” (Tronti, Lenin in England, 1964)

Marksizmin Marx’tan sonraki gelişimini belirleyen en

Devamını oku...
 
Kategori: Çeviri
Gösterim: 2879
Yazdır

Önce günümüzle başlayıp bir süreliğine geçmişe gittikten sonra, günümüze geri dönüp söz konusu geçmişin ışığında günümüzü yeniden incelemek istiyorum.

Bugün, yeni Zapatismo, otonominin olanaklı olup olmadığı sorusunu değerlendirmeye yönelik her türlü çabanın odak

Devamını oku...