DUYURULAR

lotta-feministanin-arsivlerinin-acilmasi-icin-kampanyaİtalyan otonomist feministlerinden Mariarosa Dalla Costa’nın, başta İtalya’da 70’lerdeki kadın hareketinin önemli...
no-tav-hareketi-yine-saldiri-altinda Kimden: Silvia Federici silvia.federici@hofstra.edu   Lütfen bu bildiriyi imzalayın, olabildiğince...
her-seyi-istiyoruz Vicdanı ve utancı olmayan onursuz insanlar!.. Dini imanı para olmuş patronlar ve köleler! El pençe divan...
otonom-27-sayi-merhaba  Merhaba,Dünyanın bütün dilerini bilseydik… Balıkların, denizlerin; kuşların, gökyüzünün, bulutların;ağaçların,...
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 2349
Yazdır

Kapitalist işleyişin varlığını güvence altına almada kapitalizmin tarihi ile eş bir tarihe sahip olan Avrupa burjuvazisinin iktidar birikimi, imparatorluğun hiyerarşisi içinde tüm becerilerini, kendisini kapitalist iktidarın yeniden yapılandırılmasının bir öznesi olarak kuruyor. Bu kuruluşta izlediği siyasal eksen, sıklıkla dillendirildiği gibi

Devamını oku...
 
Kategori: Çeviri
Gösterim: 2591
Yazdır

Küresel düzenin tek taraflı ya da “monarşik” -Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri, politik ve ekonomik diktesinde merkezlenen- bir düzenlemesinin arzu edilir ve sürdürülebilir olmadığı giderek açık hale geliyor.
Bu düzenlemenin krizi, “küresel aristokrasiler” -yani çokuluslu şirketler, ulusüstü kurumlar ve diğer hakim ulus

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Gösterim: 4236
Yazdır

‘Biz’ kavramı, ‘kendimiz’i ifade edebileceği gibi, ‘kendimiz’in içinde bulunduğu genel devrimci hareketin bütününü de ifade edebilir. Genelin adına, bir başkası adına kullanılacak ‘Biz’, bize ait bir düşünme biçimi değildir. Varlık, bir başkası üzerinden kendisini konuşturur. Varlık, bir başkasında değil, kendisinde

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 2419
Yazdır

NATO, 28-29 Haziran 2004'te İstanbul'da toplanıyor. Bu toplantının NATO'nun yıllık rutin toplantılarından birisi olmadığı açıkça görülüyor. İstanbul'da yapılacak olan NATO zirvesini, Kapitalizmin iktidar işleyişinde yeni bir küresel egemenlik biçiminin kuruluşu olarak okumak gerekiyor; tamamlanmamış, devam eden kuruluş sürecinde önemli bir

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Felsefe
Gösterim: 2684
Yazdır

Toplumsal sermaye birikim sürecinin bugün geldiği noktada küresel piyasanın oluşturulması sürecinin ortaya çıkardığı düzenleme ve denetleme ihtiyacına karşılık olarak yapılanan özerk kurullar, piyasa aktörlerinin farklı toplumsal alanlarda faaliyet gösterebilmesinin güvencesini oluşturan yeni hukuki ve siyasi biçimler olarak ortaya

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 2257
Yazdır

Ulusal egemenlik temelli bir iktidar işleyişinden küresel çapta işleyen, çok merkezli ve hiyerarşik olarak yapılanan emperyal bir otorite modeline geçişin gerilimleriyle şekillenen Irak savaşı, BM ve NATO gibi kapitalizmin emperyalist döneminin ihtiyaçlarına göre yapılanmış kurumlarda ulusötesi egemenliğin kaynağı ve uygulanışıyla

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Gösterim: 3828
Yazdır

‘Bilgi toplumu’ kavramı, bir yandan somut ve güncel olanın sınırlarına hapsedilip mutlaklaştırılma, ya da tarihsizleştirme riski taşırken, diğer yandan geçmişin ve geleceğin bugünde somutlandığını göz ardı eden bir yerden teorisizme kurban edilme riski taşıyor. Oysa kavram, kapitalist birikim sürecinin kendini yeniden

Devamını oku...
 
Kategori: Otonomist Marksizm
Gösterim: 4402
Yazdır

Sosyal Demokrasi (1880-1918) içinden Anton Pannekoek, Otto Ruhle, Herman Gorter ve Sylvia Pankhurst’un da dahil oldukları Konsey Komünistleri ve Rosa Luxemburg ortaya çıkar. Luxemburg ve Konseyciler arasında karşılıklı etkileşim pek olmadığı gibi Luxemburg’un düşünceleri 1919 yılındaki ölümünden ancak otuz yıl sonra karşılık

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 2273
Yazdır

Sermaye, üretim ve emek süreçlerinin küre¬selleşmesine bağlı olarak ekonomik, siyasi ve toplumsal iktidar yapılarında meydana gelen değişiklikler, ulusal egemenlik temelinde kurulan iktidar işleyişinin ontolojisini ortadan kaldırıyor. Küresel tekel¬lerin faaliyet gösterebileceği küresel bir piyasanın oluşturulması ve güvence altına

Devamını oku...