DUYURULAR

lotta-feministanin-arsivlerinin-acilmasi-icin-kampanyaİtalyan otonomist feministlerinden Mariarosa Dalla Costa’nın, başta İtalya’da 70’lerdeki kadın hareketinin önemli...
no-tav-hareketi-yine-saldiri-altinda Kimden: Silvia Federici silvia.federici@hofstra.edu   Lütfen bu bildiriyi imzalayın, olabildiğince...
her-seyi-istiyoruz Vicdanı ve utancı olmayan onursuz insanlar!.. Dini imanı para olmuş patronlar ve köleler! El pençe divan...
otonom-27-sayi-merhaba  Merhaba,Dünyanın bütün dilerini bilseydik… Balıkların, denizlerin; kuşların, gökyüzünün, bulutların;ağaçların,...
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 2577
Yazdır

AB’ye tam üyelik için müzakere tarihi almakla birlikte sınıflar mücadelesi tarihi açısından önemli bir siyasal sürece girdiğimizi, müzakere tarihi alana kadar güçlerin ve güç ilişkilerinin zamana yattığını, gelişmelere göre bu aktörlerin konuşmaya başlayacaklarını ve güçlerin ve güç ilişkilerinin yeniden kurulduğu gerilimli ve sert bir 10-15 yıl

Devamını oku...
 
Kategori: Çeviri
Gösterim: 3408
Yazdır

Austin, Texas’ta yaşayan meşhur Amerikalı otonomist Harry Cleaver, Accion Zapatista içinde aktif olarak çalışmaktadır. Yazılarının çoğuna, internetteki http://www.eco.utexas.edu:80/Homepages/Faculty/Cleaver/index2.html adresinden ulaşılabilir. Bu röportaj, Massimo De Angelis tarafından, 1993 Temmuz’unda

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 2426
Yazdır

Kapitalizmin iktidar işleyişinin coğrafyasının sınırsızlaşmasıyla ekonomik, politik ve toplumsal ilişkilerin küreselleşmesi sürecinde, imparatorluğun emperyal merkezlerinin Irak Savaşı’yla beraber içine düştüğü kriz; küresel bir egemenlik modeline geçişin gerilim alanlarını somut bir biçimde açığa çıkardı. Nitekim, ABD’nin Irak’a

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 2340
Yazdır

AB'ye tam üyelik için, 3 Ekim 2005'te başlamak üzere Türkiye'ye müzakere tarihi verildiğine hepimiz tanık olmuş bulunuyoruz. Bu süreç öncesi, güç aktörlerinin sürecin sonuçlarını görmek için zamana yattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Şimdi bütün aktörler, gelinen durumu gözden geçirerek bundan sonrası için konuşmaya

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 3027
Yazdır

Marx, 1859’da ekonomi politiğin eleştirisini kaleme alırken, düşüncesindeki mimariyi şöyle özetliyordu: “Burjuva iktisat sistemini şu sırayla inceliyorum: sermaye, toprak mülkiyeti, ücretli emek, devlet, dış ticaret, dünya pazarı. İlk üç başlık altında modern burjuva toplumun bölündüğü üç büyük sınıfın iktisadi varlık koşullarını

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Felsefe
Gösterim: 2610
Yazdır

Sermayenin üretiminin ve yeniden üretiminin sırrı, emeğin üretken ve yaratıcı etkinliklerini kendine mal ederek kendi olumlamasının gücü haline getirmesidir. Sermaye; canlı emeğin kendisi, eylemi ve toplumsallığı üzerindeki egemenlik hakkını gasp ederek kendi toplumsal devinimini güvence altına alır. Bu anlamda sömürü,

Devamını oku...
 
Kategori: Gençlik ve Üniversiteler
Gösterim: 2416
Yazdır

Neo-liberal politikalar çerçevesinde, 80’lerden sonra ivme kazanan bir süreç dahilinde, başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumları yeniden yapılandırılmakta. ‘Bilgi toplumu’ paradigması, bu politikaların merkezine oturmakta, yapılanmanın mantığını oluşturmakta. Bu paradigmanın söylemi, ancak rekabete dayalı bir anlayışla

Devamını oku...
 
Kategori: Çeviri
Gösterim: 2949
Yazdır

Önceleri bir öğrenci ve daha sonra bir profesör olarak yaptığım işin içeriği ve biçimi eğitim-öğretimin sınıfsal yapısı tarafından belirlendi. Bugün, bir profesör olarak,  öğrenciler, diğer profesörler, öğretim dışı kadro ve üniversite yönetimi ile birlikte çalışıyorum. Sonuçta bütün bu ilişkiler, genel yüksek eğitim politikaları ve

Devamını oku...
 
Kategori: Gençlik ve Üniversiteler
Gösterim: 2485
Yazdır

“What we seek, what we need, is that all those people without a party and organization make agreements about what they want and do not want in order to become organized to achieve it (preferably through civil and peaceful means), not to take power, but to exercise it.” Subcommandante Marcos

Devamını oku...