DUYURULAR

lotta-feministanin-arsivlerinin-acilmasi-icin-kampanyaİtalyan otonomist feministlerinden Mariarosa Dalla Costa’nın, başta İtalya’da 70’lerdeki kadın hareketinin önemli...
no-tav-hareketi-yine-saldiri-altinda Kimden: Silvia Federici silvia.federici@hofstra.edu   Lütfen bu bildiriyi imzalayın, olabildiğince...
her-seyi-istiyoruz Vicdanı ve utancı olmayan onursuz insanlar!.. Dini imanı para olmuş patronlar ve köleler! El pençe divan...
otonom-27-sayi-merhaba  Merhaba,Dünyanın bütün dilerini bilseydik… Balıkların, denizlerin; kuşların, gökyüzünün, bulutların;ağaçların,...
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 2794
Yazdır

Marx’ta bütünlüklü bir devlet teorisinin olmadığı iddiası, çoğunlukla “Kapital”in sermaye, toprak mülkiyeti ve ücretli emek üzerine ilk üç cildinin devamını oluşturacak olan devlet, dış ticaret ve dünya piyasası üzerine ikinci üç cildin tamamlanamamış olmasına dayandırılır. Marx’ın politik ekonomi eleştirisini, sınıflar mücadelesine içkin

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Gösterim: 3919
Yazdır

Sermaye birikim sürecinin devam etmesi, artı-değer üretimine dayalı sömürü ilişkisinin genişleyerek bir toplumsal ilişki biçimine dönüşmesine bağlıdır. Bu durum, sınıflaştırma ilişkisini politik olarak toplumsal hayata dayatır ve bu sınıflaştırma ilişkisinin toplumsallığı, kapitalist değer üretiminin devamını sağlar. Bu anlamıyla

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Gösterim: 3370
Yazdır

70’li yıllardan itibaren emek cephesinin güç kaybından söz edilmekte. Bu güç kaybının nedeni olarak, sermaye birikim sürecinin küresel serbest piyasa ekseninde yeniden yapılanması; sonucu olarak da, sendikaların ve emeği temsil eden partilerin artık politika belirlemede etkili olmadığı veya olamadığı gösteriliyor. Ama ne sermaye

Devamını oku...
 
Kategori: Çeviri
Gösterim: 2547
Yazdır

Chavez, Lula, şimdi Kirchner. Latin Amerika’da yeni bir umut doğdu, devlet vasıtasıyla toplumsal değişimin gerçekleşebileceği, bu hükümetlerin gerçekten kendi ülkelerinin toplumsal koşullarını geliştireceği, daha güzel bir dünya meydana getirilebileceği umudu.
Bu umutlar hayal kırıklığıyla mı sonuçlanacak? Bu sonuç

Devamını oku...
 
Kategori: Çeviri
Gösterim: 2853
Yazdır

“ABD’nin başarısızlığı politik bir yenilgidir.”

İtalyan düşünür Toni Negri, ABD’nin Irak işgalini bir başarısızlık olarak değerlendiriyor.
Negri, Hotel Bauen’de  Pagina/12’ye konuştu; Latin Amerika’ya dair umutlu bir bakış açısına sahip olan Negri,

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 3354
Yazdır

“Şimdiye kadarki tüm materyalizmin… başlıca kusuru, nesnenin, gerçekliğin, duyumluluğun, duyumsal insan faaliyeti, pratik (Praxis) olarak değil, öznel olarak değil; yalnızca nesne (Objekt) ya da sezgi biçiminde kavranmasıdır.”1 Maddeci olduklarında tarihi, tarih karşısında da maddeciliği unutan kaba materyalistler,

Devamını oku...
 
Kategori: Gençlik ve Üniversiteler
Gösterim: 2476
Yazdır


Boğaziçi Üniversitesi’nde geçtiğimiz dönem,
“remedial” sorunu üzerinden bir dizi eylem ve
etkinlik gerçekleşti. Bu süreç, bizim açımızdan,
bir eylem biçimi ve anlayış olarak ön açıcı pek
çok nüveleri içinde barındıran bir süreç. Daha
da önemli olan ise, üzerinde ısrarla durduğumuz

Devamını oku...
 
Kategori: Otonomist Marksizm
Gösterim: 4025
Yazdır

Otonomist Marksizmin son çeyrek yüzyıl içindeki hatları nasıl yorumlanabilir? 1979’dan önce, bu konuya ilişkin herhangi bir tartışma zorunlu olarak İtalyan deneyimine odaklanırdı. Ancak 80’lerin başıyla, daha önce emek süreci, hareket ve teori arasında var olan yakın ilişkinin görünüşte kırılmasıyla birlikte, İtalya’da “operaismo”

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Gösterim: 2684
Yazdır

20. yüzyıl sınıflar mücadelesi pratiğinde, ister aşamalı reform isterse aşamalı devrim taktiği üzerine kurulu olsun, komünizm gerekli maddi koşulların oluşumuna bağlanan bir geçiş paradigması içinde düşünüldü. 19. yüzyıl sınıflar mücadelesinin Paris Komünü’ndeki yenilgisinin ardından Alman Marksizmi, kapitalizmin nihai bir krizinin söz

Devamını oku...