Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Öznelliğin biyo-politik üretimi: arzu ve fikir Administrator tarafından yazıldı. 3690
Biyo-politik üretimde sınıf bileşimi: maddi olmayan emek Administrator tarafından yazıldı. 2706
Kant’ın öznesi: egemen mi uyruk mu? Administrator tarafından yazıldı. 3406
Meta fetişizmi: ölçünün ötesinde Administrator tarafından yazıldı. 4378
Bedenimiz ve emeğimiz onurumuzdur Administrator tarafından yazıldı. 2827
Biçimsel Tahakküm, Gerçek Tahakküm ve Ötesi… Biyo-Politik Tahakküm 5004
Mülksüzleşme ve Tahakküm 4332
Kamusal Alanı Ücretli Emeğin Reddi Üzerinden Tanımlamak 3708
Soyut Emeğin Küreselleşmesi 3938
Sınıflaştırma ve Güvencesizlik 3333
Makine Artı-Değer Üretme Aracıdır 3983
İkinci Cumhuriyet ve “Çöplük Bedenler”in Dirilişi 3008
Emeğin Finanslaşması 3486
Meta Toplumsal Bir Üretim İlişkisidir 4057
Meta Fetişizmi ve Antagonizma 4360
Toplumsal Fabrika 3420
Küresel Fabrikada İstihdamın Yasası: Özel İstihdam Büroları 3373
Emek Ulusal Değil Küresel Kurucu Güçtür 3168
Değerin Ölçüsü “Emek Zaman” ve “Egemenlik” İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek 3917
Emeğin “Üretimden Gelen Gücü”nden “Yaratıcı Gücü”ne 3369
Avrupa Birliği ve Emeğin Tahakkümü 2896
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek II 3084
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek 3133
Marx ve Değer Teorisi 4236
Bilgi Toplumu ve Emeğin Denetim Altına Alınması 3828

Sayfa 1 / 7