Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Öznelliğin biyo-politik üretimi: arzu ve fikir Administrator tarafından yazıldı. 3001
Biyo-politik üretimde sınıf bileşimi: maddi olmayan emek Administrator tarafından yazıldı. 2248
Kant’ın öznesi: egemen mi uyruk mu? Administrator tarafından yazıldı. 2867
Meta fetişizmi: ölçünün ötesinde Administrator tarafından yazıldı. 3566
Bedenimiz ve emeğimiz onurumuzdur Administrator tarafından yazıldı. 2234
Biçimsel Tahakküm, Gerçek Tahakküm ve Ötesi… Biyo-Politik Tahakküm 4393
Mülksüzleşme ve Tahakküm 3725
Kamusal Alanı Ücretli Emeğin Reddi Üzerinden Tanımlamak 3165
Soyut Emeğin Küreselleşmesi 3430
Sınıflaştırma ve Güvencesizlik 2920
Makine Artı-Değer Üretme Aracıdır 3441
İkinci Cumhuriyet ve “Çöplük Bedenler”in Dirilişi 2637
Emeğin Finanslaşması 3066
Meta Toplumsal Bir Üretim İlişkisidir 3593
Meta Fetişizmi ve Antagonizma 3919
Toplumsal Fabrika 3034
Küresel Fabrikada İstihdamın Yasası: Özel İstihdam Büroları 2946
Emek Ulusal Değil Küresel Kurucu Güçtür 2756
Değerin Ölçüsü “Emek Zaman” ve “Egemenlik” İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek 3430
Emeğin “Üretimden Gelen Gücü”nden “Yaratıcı Gücü”ne 2939
Avrupa Birliği ve Emeğin Tahakkümü 2526
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek II 2738
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek 2642
Marx ve Değer Teorisi 3711
Bilgi Toplumu ve Emeğin Denetim Altına Alınması 3343

Sayfa 1 / 7