Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Öznelliğin biyo-politik üretimi: arzu ve fikir Administrator tarafından yazıldı. 3492
Biyo-politik üretimde sınıf bileşimi: maddi olmayan emek Administrator tarafından yazıldı. 2544
Kant’ın öznesi: egemen mi uyruk mu? Administrator tarafından yazıldı. 3242
Meta fetişizmi: ölçünün ötesinde Administrator tarafından yazıldı. 4092
Bedenimiz ve emeğimiz onurumuzdur Administrator tarafından yazıldı. 2651
Biçimsel Tahakküm, Gerçek Tahakküm ve Ötesi… Biyo-Politik Tahakküm 4799
Mülksüzleşme ve Tahakküm 4140
Kamusal Alanı Ücretli Emeğin Reddi Üzerinden Tanımlamak 3558
Soyut Emeğin Küreselleşmesi 3780
Sınıflaştırma ve Güvencesizlik 3195
Makine Artı-Değer Üretme Aracıdır 3812
İkinci Cumhuriyet ve “Çöplük Bedenler”in Dirilişi 2904
Emeğin Finanslaşması 3329
Meta Toplumsal Bir Üretim İlişkisidir 3906
Meta Fetişizmi ve Antagonizma 4225
Toplumsal Fabrika 3287
Küresel Fabrikada İstihdamın Yasası: Özel İstihdam Büroları 3212
Emek Ulusal Değil Küresel Kurucu Güçtür 3028
Değerin Ölçüsü “Emek Zaman” ve “Egemenlik” İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek 3757
Emeğin “Üretimden Gelen Gücü”nden “Yaratıcı Gücü”ne 3228
Avrupa Birliği ve Emeğin Tahakkümü 2756
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek II 2979
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek 2979
Marx ve Değer Teorisi 4051
Bilgi Toplumu ve Emeğin Denetim Altına Alınması 3631

Sayfa 1 / 7