Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Öznelliğin biyo-politik üretimi: arzu ve fikir Administrator tarafından yazıldı. 3236
Biyo-politik üretimde sınıf bileşimi: maddi olmayan emek Administrator tarafından yazıldı. 2378
Kant’ın öznesi: egemen mi uyruk mu? Administrator tarafından yazıldı. 3052
Meta fetişizmi: ölçünün ötesinde Administrator tarafından yazıldı. 3807
Bedenimiz ve emeğimiz onurumuzdur Administrator tarafından yazıldı. 2411
Biçimsel Tahakküm, Gerçek Tahakküm ve Ötesi… Biyo-Politik Tahakküm 4569
Mülksüzleşme ve Tahakküm 3911
Kamusal Alanı Ücretli Emeğin Reddi Üzerinden Tanımlamak 3337
Soyut Emeğin Küreselleşmesi 3582
Sınıflaştırma ve Güvencesizlik 3036
Makine Artı-Değer Üretme Aracıdır 3632
İkinci Cumhuriyet ve “Çöplük Bedenler”in Dirilişi 2740
Emeğin Finanslaşması 3195
Meta Toplumsal Bir Üretim İlişkisidir 3761
Meta Fetişizmi ve Antagonizma 4079
Toplumsal Fabrika 3151
Küresel Fabrikada İstihdamın Yasası: Özel İstihdam Büroları 3077
Emek Ulusal Değil Küresel Kurucu Güçtür 2888
Değerin Ölçüsü “Emek Zaman” ve “Egemenlik” İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek 3585
Emeğin “Üretimden Gelen Gücü”nden “Yaratıcı Gücü”ne 3069
Avrupa Birliği ve Emeğin Tahakkümü 2637
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek II 2855
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek 2819
Marx ve Değer Teorisi 3891
Bilgi Toplumu ve Emeğin Denetim Altına Alınması 3466

Sayfa 1 / 7