Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Öznelliğin biyo-politik üretimi: arzu ve fikir Administrator tarafından yazıldı. 2911
Biyo-politik üretimde sınıf bileşimi: maddi olmayan emek Administrator tarafından yazıldı. 2199
Kant’ın öznesi: egemen mi uyruk mu? Administrator tarafından yazıldı. 2802
Meta fetişizmi: ölçünün ötesinde Administrator tarafından yazıldı. 3488
Bedenimiz ve emeğimiz onurumuzdur Administrator tarafından yazıldı. 2150
Biçimsel Tahakküm, Gerçek Tahakküm ve Ötesi… Biyo-Politik Tahakküm 4320
Mülksüzleşme ve Tahakküm 3674
Kamusal Alanı Ücretli Emeğin Reddi Üzerinden Tanımlamak 3109
Soyut Emeğin Küreselleşmesi 3387
Sınıflaştırma ve Güvencesizlik 2877
Makine Artı-Değer Üretme Aracıdır 3381
İkinci Cumhuriyet ve “Çöplük Bedenler”in Dirilişi 2597
Emeğin Finanslaşması 3019
Meta Toplumsal Bir Üretim İlişkisidir 3539
Meta Fetişizmi ve Antagonizma 3866
Toplumsal Fabrika 2991
Küresel Fabrikada İstihdamın Yasası: Özel İstihdam Büroları 2908
Emek Ulusal Değil Küresel Kurucu Güçtür 2698
Değerin Ölçüsü “Emek Zaman” ve “Egemenlik” İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek 3388
Emeğin “Üretimden Gelen Gücü”nden “Yaratıcı Gücü”ne 2901
Avrupa Birliği ve Emeğin Tahakkümü 2487
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek II 2675
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek 2602
Marx ve Değer Teorisi 3633
Bilgi Toplumu ve Emeğin Denetim Altına Alınması 3303

Sayfa 1 / 7