Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Öznelliğin biyo-politik üretimi: arzu ve fikir Administrator tarafından yazıldı. 3175
Biyo-politik üretimde sınıf bileşimi: maddi olmayan emek Administrator tarafından yazıldı. 2342
Kant’ın öznesi: egemen mi uyruk mu? Administrator tarafından yazıldı. 2992
Meta fetişizmi: ölçünün ötesinde Administrator tarafından yazıldı. 3739
Bedenimiz ve emeğimiz onurumuzdur Administrator tarafından yazıldı. 2347
Biçimsel Tahakküm, Gerçek Tahakküm ve Ötesi… Biyo-Politik Tahakküm 4515
Mülksüzleşme ve Tahakküm 3859
Kamusal Alanı Ücretli Emeğin Reddi Üzerinden Tanımlamak 3282
Soyut Emeğin Küreselleşmesi 3528
Sınıflaştırma ve Güvencesizlik 3005
Makine Artı-Değer Üretme Aracıdır 3575
İkinci Cumhuriyet ve “Çöplük Bedenler”in Dirilişi 2705
Emeğin Finanslaşması 3155
Meta Toplumsal Bir Üretim İlişkisidir 3679
Meta Fetişizmi ve Antagonizma 4027
Toplumsal Fabrika 3114
Küresel Fabrikada İstihdamın Yasası: Özel İstihdam Büroları 3034
Emek Ulusal Değil Küresel Kurucu Güçtür 2847
Değerin Ölçüsü “Emek Zaman” ve “Egemenlik” İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek 3535
Emeğin “Üretimden Gelen Gücü”nden “Yaratıcı Gücü”ne 3023
Avrupa Birliği ve Emeğin Tahakkümü 2605
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek II 2821
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek 2758
Marx ve Değer Teorisi 3848
Bilgi Toplumu ve Emeğin Denetim Altına Alınması 3421

Sayfa 1 / 7