Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 17 Şubat 2012 Gösterim: 2282
Yazdır

Ulusal egemenlik temelli bir iktidar işleyişinden küresel çapta işleyen, çok merkezli ve hiyerarşik olarak yapılanan emperyal bir otorite modeline geçişin gerilimleriyle şekillenen Irak savaşı, BM ve NATO gibi kapitalizmin emperyalist döneminin ihtiyaçlarına göre yapılanmış kurumlarda ulusötesi egemenliğin kaynağı ve uygulanışıyla

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 17 Şubat 2012 Gösterim: 2298
Yazdır

Sermaye, üretim ve emek süreçlerinin küre¬selleşmesine bağlı olarak ekonomik, siyasi ve toplumsal iktidar yapılarında meydana gelen değişiklikler, ulusal egemenlik temelinde kurulan iktidar işleyişinin ontolojisini ortadan kaldırıyor. Küresel tekel¬lerin faaliyet gösterebileceği küresel bir piyasanın oluşturulması ve güvence altına

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 17 Şubat 2012 Gösterim: 2258
Yazdır

Ulusal sınırlara dayalı uluslararası ekonomiden ulusal
sınırları aşan, küresel ekonomik ve iletişim
yapılarıyla bütünleştirilmiş bir küresel iktidar yapılanmasına
geçiş sürecinde ekonomik, toplumsal, siyasal
ve idari iktidar yapılarında meydana gelen değişiklikler;

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 17 Şubat 2012 Gösterim: 2408
Yazdır

Kapitalizmin küresel iktidar işleyişinin yeniden
yapılandığı, bitmemiş, devam eden siyasal sürecinin
bir uğrağı olan Irak savaşının içinden geçmiş
bulunu-yoruz. Kapitalist imparatorluk, Irak savaşıyla
21.yüzyıla çarptı. Fransız devriminin 19.yüzyıla, 1.
Dünya Savaşı’nın 20.yüzyıla çarptığı gibi... Bu

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 17 Şubat 2012 Gösterim: 2372
Yazdır

Savaş, iktidar ilişkilerinin yeniden yapılandırılmasında
somutlaşan politikanın en yoğunlaşmış
biçimini ifade eder. Savaşın ulusal, bölgesel ve
küresel niteliği, ‘savaş’ kavramının tanımında
herhangi bir değişikliğe neden olmamasına
rağmen, güç ilişkilerinin yapılanması ve bu ilişkilerdeki

Devamını oku...