Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 2361
Yazdır

AB'ye tam üyelik için, 3 Ekim 2005'te başlamak üzere Türkiye'ye müzakere tarihi verildiğine hepimiz tanık olmuş bulunuyoruz. Bu süreç öncesi, güç aktörlerinin sürecin sonuçlarını görmek için zamana yattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Şimdi bütün aktörler, gelinen durumu gözden geçirerek bundan sonrası için konuşmaya

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 2449
Yazdır

Kapitalizmin iktidar işleyişinin coğrafyasının sınırsızlaşmasıyla ekonomik, politik ve toplumsal ilişkilerin küreselleşmesi sürecinde, imparatorluğun emperyal merkezlerinin Irak Savaşı’yla beraber içine düştüğü kriz; küresel bir egemenlik modeline geçişin gerilim alanlarını somut bir biçimde açığa çıkardı. Nitekim, ABD’nin Irak’a

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 17 Şubat 2012 Gösterim: 2369
Yazdır

Kapitalist işleyişin varlığını güvence altına almada kapitalizmin tarihi ile eş bir tarihe sahip olan Avrupa burjuvazisinin iktidar birikimi, imparatorluğun hiyerarşisi içinde tüm becerilerini, kendisini kapitalist iktidarın yeniden yapılandırılmasının bir öznesi olarak kuruyor. Bu kuruluşta izlediği siyasal eksen, sıklıkla dillendirildiği gibi

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 3062
Yazdır

Marx, 1859’da ekonomi politiğin eleştirisini kaleme alırken, düşüncesindeki mimariyi şöyle özetliyordu: “Burjuva iktisat sistemini şu sırayla inceliyorum: sermaye, toprak mülkiyeti, ücretli emek, devlet, dış ticaret, dünya pazarı. İlk üç başlık altında modern burjuva toplumun bölündüğü üç büyük sınıfın iktisadi varlık koşullarını

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 17 Şubat 2012 Gösterim: 2458
Yazdır

NATO, 28-29 Haziran 2004'te İstanbul'da toplanıyor. Bu toplantının NATO'nun yıllık rutin toplantılarından birisi olmadığı açıkça görülüyor. İstanbul'da yapılacak olan NATO zirvesini, Kapitalizmin iktidar işleyişinde yeni bir küresel egemenlik biçiminin kuruluşu olarak okumak gerekiyor; tamamlanmamış, devam eden kuruluş sürecinde önemli bir

Devamını oku...