Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 2824
Yazdır

Marx’ta bütünlüklü bir devlet teorisinin olmadığı iddiası, çoğunlukla “Kapital”in sermaye, toprak mülkiyeti ve ücretli emek üzerine ilk üç cildinin devamını oluşturacak olan devlet, dış ticaret ve dünya piyasası üzerine ikinci üç cildin tamamlanamamış olmasına dayandırılır. Marx’ın politik ekonomi eleştirisini, sınıflar mücadelesine içkin

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 3380
Yazdır

“Şimdiye kadarki tüm materyalizmin… başlıca kusuru, nesnenin, gerçekliğin, duyumluluğun, duyumsal insan faaliyeti, pratik (Praxis) olarak değil, öznel olarak değil; yalnızca nesne (Objekt) ya da sezgi biçiminde kavranmasıdır.”1 Maddeci olduklarında tarihi, tarih karşısında da maddeciliği unutan kaba materyalistler,

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 2322
Yazdır

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 15 yıl süreceği
öngörülen giriş süreci bütün çatışmaları ile
devam ediyor. Türkiye’nin AB’ye alınması bir
yandan Türkiye içindeki güç dengeleri arasındaki
gerilimi yoğunlaştırırken diğer yandan Avrupa
içindeki güç dengeleri arasındaki gerilimi de

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 2708
Yazdır

20. yüzyıl sınıflar mücadelesi pratiğinde, ister aşamalı reform isterse aşamalı devrim taktiği üzerine kurulu olsun, komünizm gerekli maddi koşulların oluşumuna bağlanan bir geçiş paradigması içinde düşünüldü. 19. yüzyıl sınıflar mücadelesinin Paris Komünü’ndeki yenilgisinin ardından Alman Marksizmi, kapitalizmin nihai bir krizinin söz

Devamını oku...
 
Kategori: Politik Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 2602
Yazdır

AB’ye tam üyelik için müzakere tarihi almakla birlikte sınıflar mücadelesi tarihi açısından önemli bir siyasal sürece girdiğimizi, müzakere tarihi alana kadar güçlerin ve güç ilişkilerinin zamana yattığını, gelişmelere göre bu aktörlerin konuşmaya başlayacaklarını ve güçlerin ve güç ilişkilerinin yeniden kurulduğu gerilimli ve sert bir 10-15 yıl

Devamını oku...