Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 17 Şubat 2012 Gösterim: 4236
Yazdır

‘Biz’ kavramı, ‘kendimiz’i ifade edebileceği gibi, ‘kendimiz’in içinde bulunduğu genel devrimci hareketin bütününü de ifade edebilir. Genelin adına, bir başkası adına kullanılacak ‘Biz’, bize ait bir düşünme biçimi değildir. Varlık, bir başkası üzerinden kendisini konuşturur. Varlık, bir başkasında değil, kendisinde

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 17 Şubat 2012 Gösterim: 3828
Yazdır

‘Bilgi toplumu’ kavramı, bir yandan somut ve güncel olanın sınırlarına hapsedilip mutlaklaştırılma, ya da tarihsizleştirme riski taşırken, diğer yandan geçmişin ve geleceğin bugünde somutlandığını göz ardı eden bir yerden teorisizme kurban edilme riski taşıyor. Oysa kavram, kapitalist birikim sürecinin kendini yeniden

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 17 Şubat 2012 Gösterim: 2750
Yazdır

Günümüzde üretim süreçlerinin kendi içinde parçalara
ayrılabilmesi ve üretimin küresel düzeyde
örgütlenebilir hale gelmesi ile birlikte üretim
süreçleri farklılaşırken, bu sürece denk düşen
farklı emek kullanım tarzları açığa çıktı. Türkiye
özgünlüğünde, bu emek kullanım tarzlarının nasıl

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 17 Şubat 2012 Gösterim: 2919
Yazdır

Son dönemde meclisten geçen yasaları nasıl yorumluyorsunuz?
Fuat Ercan: Her şeyden önce, yasaları toplumsal ilişkiler
ağı içinde değerlendirmek gerek. Bu anlamıyla,
ikili bir süreçten söz edilebilir. Birincisi ve en çok
yaşanan, yasaların, yasadan etkilenen toplumsal

Devamını oku...
 

Sayfa 5 / 5