Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 3920
Yazdır

Sermaye birikim sürecinin devam etmesi, artı-değer üretimine dayalı sömürü ilişkisinin genişleyerek bir toplumsal ilişki biçimine dönüşmesine bağlıdır. Bu durum, sınıflaştırma ilişkisini politik olarak toplumsal hayata dayatır ve bu sınıflaştırma ilişkisinin toplumsallığı, kapitalist değer üretiminin devamını sağlar. Bu anlamıyla

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 3371
Yazdır

70’li yıllardan itibaren emek cephesinin güç kaybından söz edilmekte. Bu güç kaybının nedeni olarak, sermaye birikim sürecinin küresel serbest piyasa ekseninde yeniden yapılanması; sonucu olarak da, sendikaların ve emeği temsil eden partilerin artık politika belirlemede etkili olmadığı veya olamadığı gösteriliyor. Ama ne sermaye

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 3086
Yazdır

Marx üzerinde düşünmek, Marx ötesi Marx’a geçmek ve Marx’ı güncelleştirmek ihtiyacı, “Neden Marx?” sorusunu yanıtlamaktan geçiyor. Ekonomi politik, kapitalizmin tözüdür ve ekonomi politiğin teorik ve pratik eleştirisi yapılmadan anti-kapitalist bir devrim mümkün değildir. Marx, devrimi hayatını adadığı ekonomi politiğin eleştirisi

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 2900
Yazdır

Avrupa Birliği’nin 1990’lı yıllardan itibaren başlayan ve devam eden genişleme sürecinin getirdiği gerilimler, asıl olarak emeğin sermayeye içerilmesi ve bu içerilmenin siyasal mekanizmaları üzerinde yoğunlaşıyor. Devletin demokratikleştirilmesine dayalı ulusal refah politikaları ile sermayenin küresel iktidar işleyişinin öznesi olmayı

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 3135
Yazdır

Sınıf siyaseti yeni bir kuruculuğun içinden geçiyor;
geçerken de köklü tıkanıklar yaşanıyor ve
taşınıyor. Sol bu tıkanıklığı aşamıyor, boğuluyor
ve kendine yabancılaşıyor. Bu boğulma ve
yabancılaşma ile yüzleşmemizin zamanı geldi ve
geçiyor. Devrimci politik pratiğe dönük yüzlerin,

Devamını oku...
 

Sayfa 4 / 5