Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 19 Şubat 2012 Gösterim: 4057
Yazdır

Bir mağazanın vitrininde duran bir ayakkabıyı meta yapan nedir? Bu sorunun cevabı sermayenin ayakkabı üretmeye duyduğu ihtiyaçta gizlidir. Sermaye bir ürünü artı değer yaratmak için üretir. Ürün içindeki donmuş artı emek zamanın artı değer biçiminde mülkleştirilmesi, ürünün meta biçimi altında paraya çevrilmesini gerektirir.

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 19 Şubat 2012 Gösterim: 4360
Yazdır

Politikliğin felsefi temelleri anlaşılmadan ne yazık ki politik teori kurulamıyor ve politika yapılamıyor. Sınıf siyaseti adına hareket eden günümüz modernist solunun politik felsefesinin diyalektik olduğunu hepimiz biliyoruz. Modernist solun politik teori kurma, politika yapmadaki tıkanıklığının ve krizinin önemli bir nedeni, solun hâlâ

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 19 Şubat 2012 Gösterim: 3373
Yazdır

Sermayenin dilindeki işsizlik ve istihdam, Marksist literatürde emeğin ücretli emek ilişkisine sokulması ve sınıflaştırılması anlamına gelir. İşsizlik ve istihdam oranları ise emeğin kapitalist üretim ilişkilerine içerilme düzeyi ile ilgilidir. Yeni iş olanaklarının yaratılması; sermayenin genişleyerek yeniden üretimi ve işbölümünün

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 19 Şubat 2012 Gösterim: 3420
Yazdır

“Bu arada bizim için, şu aşamada kesin çizgileriyle henüz tanımlayamayacağımız ek bir perspektif açılıyor: Sermayenin,özel sermayenin ve onun özel üretim sürecinin koşullarıyla olan ilişkisinden farklı olarak– toplumsal üretimin kolektif, genel koşullarıyla özgül ilişkisi.”[1]

Devamını oku...
 
Kategori: Emek ve Değer Teori
Yayınlanma: 18 Şubat 2012 Gösterim: 3168
Yazdır

“Gelenek” dergisinin Eylül 2006 tarihli 89. sayısını okudum. Kemal Okuyan tarafından kaleme alınan “Çözülüşten Vazife Çıkarmak” başlıklı makalenin bazı vurguları, benim için düşündürücüydü. Metin üzerindeki düşünme biçimimin polemik içerikli olduğunun farkındayım. Diğer yandan, solun polemik kültürüne karşı

Devamını oku...
 

Sayfa 3 / 5