Kategori: Çeviri
Yayınlanma: 19 Şubat 2012 Gösterim: 3384
Yazdır

Son yıllarda, ortak olanlar kategorisi, uluslararası teorik ve politik tartışmalarda giderek daha fazla yer almaya başladı. Bu durum, asıl olarak, öncelikle piyasa güçleri ve neoliberal küreselleşme karşısında savunmamız gereken “doğal” mallar olarak yorumlanacak sözde “ortak mallar”ın –su veya toprağın yanı sıra bilginin de–

Devamını oku...
 
Kategori: Çeviri
Yayınlanma: 19 Şubat 2012 Gösterim: 3714
Yazdır

Finansal kapitalizmin krizini politik olarak yorumlamadan önce, gayrimenkul ve bankacılık balonunun patlamasından bir yıldan biraz daha fazla süre sonra ortaya çıkan makroekonomik ve küresel finans verilerinin bazılarını özetlemek yararlı olacaktır. Financial Times gazetesinden liberal küreselleşme taraftarı Martin Wolf’a atıfta

Devamını oku...
 
Kategori: Çeviri
Yayınlanma: 19 Şubat 2012 Gösterim: 3752
Yazdır

Giriş
Antonio Negri’nin militan örgütlenme anlayışı, sermaye eleştirisi ve komünist siyasetin gelişmesine bağlılık içinde geçen neredeyse yarım yüzyıl boyunca birtakım değişimlere uğrar. Bu değişimlerine karşın, düşüncesi, her türlü türdeşlik, nesnelcilik ve determinizm

Devamını oku...
 
Kategori: Çeviri
Yayınlanma: 19 Şubat 2012 Gösterim: 4073
Yazdır

Giriş

Kapitalizmin mevcut dönüşümü; rant biçimlerinin yeniden ve güçlü biçimde ortaya çıkarak yaygınlaşması ve buna koşut olarak, ücret, rant ve kâr arasındaki ilişkinin tümden değişmesi ile nitelenmektedir. Bu evrim, bugüne kadar kuramsal ve politik açıdan farklı şekillerde yorumlanmıştır.

Devamını oku...
 
Kategori: Çeviri
Yayınlanma: 19 Şubat 2012 Gösterim: 2921
Yazdır

Önce günümüzle başlayıp bir süreliğine geçmişe gittikten sonra, günümüze geri dönüp söz konusu geçmişin ışığında günümüzü yeniden incelemek istiyorum.

Bugün, yeni Zapatismo, otonominin olanaklı olup olmadığı sorusunu değerlendirmeye yönelik her türlü çabanın odak

Devamını oku...
 

Sayfa 3 / 6