31. Sayı

 

Kobanê ve Ermenek!...

Ölmekten, öldürülmekten ve öldürmekten hiç bıkmadı bu topraklar. Bu coğrafyada “onur” ve “erdem” hiçbir zaman bir ağırlık oluşturmadı; bu toprakların karakteri “kibir” ve “gurur”dur. Kibir ve gurur, ölümlerden gelir. Merhabaları ikiyüzlü bu toprakların kurucu gücü tiksinti ile beslenen nefret, kin ve intikamdır. Bu topraklarda “acı” paylaşılan kollektivite değil ötekileştiren bir kibirdir. Kibir iktidarın “hazzı”dır. İktidarın “hazzı” acı yaşattırmaktır. Devlet bir acı ve kibir üretme makinesidir ve bu toprakların ruhu devlettir.

Bir gün gelir mi… gelir mi bir gün, bu topraklar “onur”u tanır mı? Kibri ve gururu üreten ölümden, onuru üreten neşeye geçer miyiz!? Kederden neşeye, “kibir”den “onur”a geçebilir miyiz!? “Onur”dan bir kardeşlik, “neşe”den barış ve özgürlük üretebilir miyiz? Kibirden tiksinir, utancımızı kusabilir miyiz; “onur”u neşenin, “arzu”nun erdemi kılabilir miyiz; ne dersiniz…

Neyse!... Hakikatin bir başka gerçekliği üzerine düşünmeye geçelim.

Artık görmememiz gerekiyor: Örtük bir iç savaşın içinden geçiyoruz. II. Cumhuriyet’in kurucu gücü AKP tıkandı. II. Cumhuriyet, I. Cumhuriyet gibi bu toprakları boğmaya başladı. Çok kritik bir eşikteyiz. Örtük iç savaş bizlere üç yol sunuyor: Birincisi açık bir iç savaş, ikincisi darbe, üçüncüsü bir devrim olarak III. Cumhuriyet.

Yeni bir kurucu siyasal sürecin içinden geçiyoruz. Bütün siyasal dinamikler ve sol, bu kurucu siyasal sürecin içinden yeniden kurulacaktır. Solun kurucu düzlemi, Gezi ve Kürt Özgürlük Hareketi’nin kardeşliğidir. Sol, bu iki düzlemin kardeşliğini politik bir beden olarak kuramaz ve bu süreçte bir ağırlık oluşturamazsa, 12 Eylül’den daha büyük bir siyasal yenilgiyle karşı karşıya kalacağını bilmelidir.

Kobanê ve Gezi “onur”dur. Kobanê ve Gezi, bu coğrafyanın direnişi, neşesi, kahkahası ve arzusudur. Bu coğrafyayı kinden, kibirden kurtaracak ve neşeye dönüştürecek olan soldur. Kobanê ve Gezi, soldur.

Çok öldük ve çok öldürüldük; artık yeter!

 

 

İçindekiler
 • Demokratik özerklik
 • Sosyalizm kavramı ‘‘demokratik özerklik’’ kavramından geri bir kavramdır
 • Eski Bolşeviklere: Diyalektik; nihilizm ve reformizmdir
 • HDP Sol’un kurucu gücüdür
 • Her yer Kobanê, her yer direniş
 • Kobanê yalnız mı?
 • Barış, YPJ gerillalarının omuzlarında bir tüfektir!
 • Öznelliğin biyo-politik üretimi: arzu ve fikir
 • Borcun biyopolitiği
 • İTÜ forumları
 • Gecikmiş bir forum tartışması
 • Forum Romanum
 • Forum nedir? Yeniden…
 • Kaçış Çizgileri
 • Biyo-politika ve biyo-iktidar kavramlarını tartışmak için bir deneme
 • Asamblajlar ve çokluk: Deleuze, Hardt, Negri ve postmodern sol

 

 

Read 4228 times Last modified on Pazar, 14 Haziran 2015 13:15
More in this category: « 30. Sayı 32. Sayı »